Målning

Målning

Målning & tapetsering kräver ett bra förarbete, det är inte bara att stryka på färgen. Det gäller att underarbetet för målning & tapetsering görs på ett riktigt sätt och att rätt färg väljs för målning & tapetserings materialet.

Framför allt tre faktorer styr valet av färgsystem under målning & tapetsering:

  • vad objektet är gjort av för material
  • vad objektet är målat med tidigare
  • och din personliga smak.

Vill du, under målning & tapetsering, ha en täckande färg eller en lasyr som låter träets struktur komma fram? Av oss får du råd om vilken typ av färg som är bäst att använda under målning & tapetsering.
Efter besiktning av underlaget så kan vi tillsammans arbeta fram en målningsplan som möjliggör bästa möjliga resultat för målning & tapetsering med tanke på dina önskemål vad gäller kvalitet och ekonomi.
Hur målning & tapetserings arbete utförs bestäms av arten och tillståndet på den yta som skall tapetseras eller målas. Är det en gammal yta som tidigare varit målad eller tapetserad eller är det en ny yta? Det finns flera olika sätt att förbereda inför målning & tapetsering men ofta kan det krävas ett omfattande förarbete för att nå ett lyckat resultat. Det är önskvärt att regelbundet utföra målning & tapetsering för att rummen ska behålla sin fräschör. Att utföra målning & tapetsering cirka vart tionde år är ett billigt sätt att hålla väggarna i gott skick.
Kontakta oss i dag om du har frågor om målning & tapetsering så bokar vi ett kostnadsfritt besök hos dig!